Алфа Комерс


Производство и поставяне на външни рамки от дървесина, грундирано платно, грундирани фазерни плочи, стативи, основи от дърво (за икони).