Алфа Електронни Системи ООД


Търговия с компютърна техника, мрежи, разработка на софтуер за управление на складово стопанство, бази данни, call центрове, уеб приложения, приложения за мобилни устройства, technical assistance системи. Асемблиране на компютри. Изграждане на локални мрежи. Разработване и внедряване на ИТ решения. Консултации и поддръжка на компютри