Алпис Инженеринг ЕООД


Вноса и дистрибуцията на продуктите Hermann на българския пазар се осъществява от нашата фирма Алпис Инженеринг ЕООД, която осигурява на монтажните фирми и инвеститори техническа поддръжка, обучение и know-how.Разполага на склад с пълната гама битови газови котли, за които е осигурен 24 месечен гаранционен и последващ извънгаранционен сервиз.