Алмавид-Милен Асенов ЕТ


Павилион за търговия с храни.