Алком - Тех ЕАД


Проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение и сервиз на телекомуникационна техника в областта на цифрови комутационни системи и телефонни централи, локални мрежи, структурни кабелни системи, интегрирани мрежи за предаване на глас и данни. Дистрибуция и гаранционен сервиз на телекомуникационни системи.