Алианц Лизинг енд Сървисиз АД


Алианц Лизинг България АД е универсална лизингова компания със седалище в гр. София. Дружеството е създадено през 2006, с акционери "Алианц България Холдинг" и ВХО Холдинг ГмбХ и е правоприемник на "Балканстар Сървисиз" ЕООД.