Але Маг С - Спас Александров ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.