Алек Плюс ЕООД


ФИРМ ПРЕДЛАГАТА  ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПЕРИОДИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ХИГИЕНАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ,УЧРЕЖДЕНИЯ,БАНКИ,ХОТЕЛИ,МАГАЗИНИ,ОФИСИ ,ДОМОВЕ И ДР.,ЧРЕЗ СЪВРВМЕННИ МЕТОДИ .КАЧЕСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ И ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ