Александър Вълчев - К ЕТ


Дейност в химическата индустрия.