Алдис-Александър Георгиев ЕТ


Дейност в химическата индустрия.