АЛДА Георги Георгиев


                                                      Времето е пари,а парите време.


 

Спестете време и средства с наша помощ.Ползването на услуги на външна  фирма намалява значително вашите разходи.Вие няма да изразходвате средства за счетоводен персонал,закупуване и поддръжка на софтуер,консумативи.

Нашият принцип на работа

  • Коректно и качествено счетоводно обслужване
  • Актуална информация за промените в нормативанта база и законодателство
  • Достъпни цени
  • Конфиденциалност  на информацията
  • Посещения на място при клиента

Услуги

Пререгистрация,регистрация  и промяна на фирми.

Комплексно счетоводно обслужване

Годишен финансов отчет,годишна данъчна декларация.

отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за собствения капитал, междинно и годишно приключване съставяне на оборотна ведомост, справки декларации ДДС
 изготвяне на счетоводна политика .,индивидуален сметкоплан

aмортизационен план

ТРЗ и ЛС.

водене на личен състав, ведомости за заплати, трудови договори, уволнение, назначение, УП2,граждански договори,справки свързани с персонала
 осигуряване, изчисляване осигурителни вноски, платежни нареждания, изготвяне на уведомителни писма до НОИкореспонденция и подаване на справки, декларации, осигуровки и други пред НАП,НОИ, община и други държавни институции

Наш куриер посещава посочения от абоната адрес.

Достъпни и коректни цени на услугите .

Всичко това, съобразно трудовоправните отношения и българското законодателство.

             Контакт E-mail aldag@abv.bg

                                         Skaype aldagege

                                       GSM 0897358056