Акумулатори Пловдив


Акумулатори Пловдив - град Пловдив | Резервни части и консумативи

Фокусът на фирмата е върху крайния потребител, но естествено работим и с доста на брой корпоративни клиенти, сервизи и фирми от малкия и среден бизнес, на които предлагаме по-специални цени спрямо закупеното количество.