Аксиор ООД


Услуги в сферата на ИТ. "АКСИОР" ООД е специализирана в анализ, проектиране и създаване на клиентски ориентирани софтуерни приложения. Фирмата внедрява и поддържа софтуер на водещи световни фирми с решения за индустрията, банковото дело, хотелиерство, търговия и дистрибутиране на стоки. Освен това фирмата оказва висококвалифицирана системна помощ, осъществява ръководство и системна интеграция на проекти.