Аксес Консултанси ООД


Аксес Консултанси ООД - град Русе | Услуги

Помагаме на работодателите в цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди.

Консултантска дейност при търсене на професионалисти в различни сфери

Профилиране на длъжости и изработване на обяви

Интернационален подбор на персонал 

Търсене, оценка и подбор 

Интервюиране с различни техники

Създаване на кандидатски профили

Референтна проверка

Отзиви за кандидатите


We are helping employers across Europe to find the right personnel for their needs.

Consultancy in Executive search of professionals 

Role profiling and job description design

International Recruitment

Candidate sourcing

Search, assessment and selection

Interviewing using different techniques

Creating Candidate profiles

Reference check

Candidate feedback

Job offer management