Аккор сървисиз АД


Accor Services проектира, разработва и управлява новаторски решения, които подпомагат организациите в създаването на нови начини за мотивиране и спечелване лоялността на персонала, съобразени със специфичните нужди на всяка една компания.Световен лидер в емитирането и разпространението на ваучери за услуги, Accor Services постави началото на нов подход за постигане на равновесие между стремежите на служителя и интересите на работодателя, с цел повишаване на производителността.