Акваджет ООД


Акваджет ООД - град София | Помпи и водни съоръжения

АКВАДЖЕТ ООД е търговски представител на фирма УРАКА Пумпенфабрик - Германия, производител на високонапорни процесни помпи и помпени съоръжения за транспортиране на флуиди с различна консистенция, температура, вискозитет, за хидравлични тестове, моргойл-помпи, инжекционни и херметични мембранно-бутални помпи, за екстракция на СО2, слъри помпи, високонапорни помпи за монтаж на каналочистачни машини, водобластиращи машини с работно налягане от 100 до 3000 бара - с електрическо, дизелово, бензиново задвижване, почистваща екипировка, специални дюзи и приспособления за почистване на тръби, канали, повърностни покрития, цистерни, автоклави.

Като представител на фирма КАПЕЛОТО - Италия предлагаме на българския пазар машини за комунално и индустриално почистване, АДР-цистерни, вакуумен багер, промишлени мобилни прахосмукачки.

В доставната програма са включени още и балони за тестване на тръби и канали на фирма VETTER, както и хидравлични прибори - ножици и трошачки LUKAS