Акаунт Макс


Счетоводна кантора АКАУНТ МАКС извършва абонаментно счетоводно обслужване на фирми, изготвяне на СД по ЗДДС, ведомости, осигуровки, Интрастат. Регистрации и пререгистрации на фирми в Търговски регистър. Годишно приключване. Данъчни консултации.