Акаунт Директ Пловдив


 Ние предлагаме лоялност, конфеденциалност, сигурност и коректно отношение с нашите клиенти. Нашата кантора oсъществява своите услуги на базата на гъвкаво приспособяване към моментната ситуация на пазара и умело маневрира, подхождайки индивидуално към всеки клиент.

     Осъществяваме непрекъснат контрол относно икономическото и финансовото състояние на обслужваните от нас фирми, което позволява на клиентите ни да бъдат запознати със състоянието на фирмата си във всеки един момент. Ние работим с търговци от различни сфери и с различна големина на бизнеса, ето защо предлагаме индивидуален подход при определянето на цената към всеки клиент.

     Нашата дейност е съобрезена с непрекъснатите промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база уреждаща съответната стопанска дейност.