Ай Ти Си И ООД


Услуги в сферата на ИТ. Ай Ти Си И помага на бизнеса да постигне ефикасна комуникация и стил на работа, както и да управлява ИТ процесите и услугите си. Висококвалифицираният Ай Ти Си И екип разбира нуждите и целите на организациите и им помага да ги постигат. Повече от 10 години ние градим решения за клиенти чрез нашия опит, иновация, експертиза в управлението на ИТ услуги, обучение и софтуер.В партньорство с FoxIT, името на Ай Ти Си И на Балканите е синоним на консултантски услуги и внедряване на ITIL, CobiТ, ISO 20000, ISO 17799/27000. Ние предлагаме продукти и технологични решения на Microsoft, Cisco, BMC и EMC. Благодарение на нашите специализации Управление на услуги, Осигуряване на нивото на услуги, Унифицирани комуникации, Бизнес Продуктивност, ние сме проектирали и внедрили решения в едни от най-големите компании в югоизточна Европа.