Ай Ти Ем


Производство на машини и оборудване за хлебопроизводство и сладкарство. Производство на пруфери за формов или заводски хляб; тесто-оформителки, зареждачи, тунелни пещи, спирални охладители. Линиите които се произвеждат са с производителност до 3000 бр.