Ай Пи Консултинг ООД


Ай Пи Консултинг ООД предлага услуги в областта на интелектуалната собственост, а именно защита и прилагане на права върху интелектуал
на собственост (търговски марки, изобретения, промишлен дизайн, авторски права, мерки за граничен контрол) както и защита на потребителите.Фирмата извръшва и услуги, свързани с ефективно управление на интелектуална собственост, резултуращо в увеличаване на печалбата от тях.
Дружеството оперира на следните пазари – ЕС, Армения, Босна и Херцеговина,
Румъния, България, Франция, Косово, Молдова, Монтенегро, Русия, Македония, Сърбия, Турция.