Ай Би Ем България ЕООД


Търговия с компютри. IBM България представлява международната компания IBM, САЩ - маркетинг, технически консултации и обучение, гаранционно и извънгаранционно поддържане, продажба на оригинални резервни части на компютри.