Айфест ЕООД


Услуги в сферата на архитектурата. Цялостно вътрешно проектиране и изграждане на сгради и обекти като: копирни центрове, телефонни централи, сигнално-осветителни системи и системи за видео наблюдение, компютърни мрежи и др., изграждане на озвучителни системи, call центрове и други.