Аикюволушон България ООД


3D лазерно сканиране - прецизно и всеобхватно заснемане на сгради, съоръжения и инсталации. Изчертаване на 3D CAD модели на заснетите обекти. Архитектурно проектиране на нови сгради и реконструкции. Продажби: Geomagic - софтуер за обработка на данни получени чрез 3D лазерно сканиране и създаване на CAD модел; PitCup и Тricad - CAD софтуер за изчертаване на ВиК, ЕЛ и ОВ инсталации