Ает Ет


Измервателна техника, контрол на електрически уредби до 1000V. Измерване на заземление, контур фаза-защитен проводник, изолация на кабели, качество на еленергия, осветеност, климатични условия. шум. Проектиране на системи за автоматизация, КИПиА, системи за битово, промишлено и евакуационно осветление, СОТ и пожароизвестяване, нестандартна електроника и оборудване. Проектиране и изработка на ел. инсталации, ел. табла, телефонни и TV-кабелни мрежи.