Адвокат Светла Симеонова


Адвокат правна защита при покупка, проучване недвижими имоти, вещни тежести, разрешения за строеж, делби, нотариални актове, граждански, търговски, административни, данъчни, имотни, трудови, изпълнителни дела, договори, делби, консултации.