Адвокат Милена Атанасова


Юридически консултации в областта на наказателното и гражданското право включително и процесуално представителство. Консултации и становища по наказателни дела. Правна помощ и защита пред полицията. Съдебна защита по наказателни дела.