Адвокат Маргарита Денкова


Адвокатска кантора Маргарита Денкова предлага висок професионализъм изцяло във Ваша полза. Решения за всяка нужда. Богат опит. Индивидуални решения. Многобройни успехи в съда. Услуги: Гражданско право, Семейно право, Търговско право, Вещно право, Облигационно право. Правна защита.Консултации.