Адвокат Димитър Кочанов


Осъществява консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с наказателно, семейно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други.

Адвокат Димитър Кочанов предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.