Адвокат Деян Сотиров - гр. София


Правни консултации и обслужване на фирми.

- Регистрация, прехвърляне и прекратяване на фирми
- Изготвяне на договори
- Събиране на вземания
- Данъчни консултации
- Трудово-правни консултации
- Интернет право