Адвокатска кантора "Трифон Кумчев


Адвокатска кантора „Трифон Кумчев” се стреми да намери правилното решение на всеки правен казус. За нас всеки клиент е значим и заслужава най-доброто правно обслужване.

Вярваме, че и най – сложния казус има решение и кантората е в състояние да помогне в намирането му.

Адвокатска кантора „Трифон Кумчев” притежава значителен опит по подготовка и участие в концесии и обществени поръчки. Клиентите ни могат да разчитат на авторитетна и компетентна правна помощ, както по конкретно дело или казус, така и за разработването и провеждането на цялостна концепция за юридическа защита.

Осигуряваме обслужване както на физически, така и на юридически лица, по възникнали пред тях юридически казуси. Приоритет е цялостното обслужване на стопанските субекти чрез абонаментно предоставяне на правни услуги.

Дейността ни е специализирана в областта на Облигационно и вещно право, Недвижими имоти и Строителство, Търговско право, Медицинско право, Административно право и Данъчно право, Трудово право, процесуално представителство пред съдилищата на Република България.

Кантора „Трифон Кумчев” ползва услугите на най-добрите нотариални кантори, частни съдебни изпълнители и студия за преводи и легализация.