Адвокатска кантора Мандева


Правна помощ, представителство и посредничество в областта на:- Търговско и корпоративно право. Търговски сделки
- Съдебно и извънсъдебно представителство