Адвокатска кантора Литман


Осигурява професионално Вашата защита пред администрацията и съда, на всички нива, по граждански, наказателни и административни дела, както и представителство, навсякъде, където е необходимо.