Адвокатска кантора Витан Андреев и Христо Христов


Кантората съществува от 1993 г. Екипът в кантората покрива широк спектър от наказателно и гражданско право. Извършва правни услуги и консултации, в това число устни съвети и писмени становища, съставяне на всякакъв вид договори, включително на нотариални актове, защита по граждански наказателни дела.Кантората се е специализирала в областта на търговското право, всички въпроси свързани с фирменото обслужване, търговски сделки, имуществени, семейно-правни и наследствени отношения и въпроси свързани с действащото в страната данъчно законодателство.
В същото време част от практиката е насочена изключително по наказателни дела и защитата по тях.Екипът работи в съдружие с други колеги, специалисти в определени области. В момента кантората е в процес на създаване на адвокатска къща, обхващаща целия спектър на правото.