Адакта Акаунтинг ЕООД


"АдАкта Акаунтинг" ЕООД е независима счетоводно-консултантска къща, концентрирала в себе си богатия опит и познания на специалисти в областта на счетоводството, данъците и финансовия анализ.