Агропроинженеринг ООД


 Проучвателна, предприемаческа, посредническа, инженерингова и търговска дейност в обектите на селското стопанство, биотехнологиите, екологията и земеделието.