Агенция Пулсар


Абонаментни чуждестранна периодика, доставка на книги, печатни и информационни носители от всички издатели в света; системи за библиотечна информация; библиотечно оборудване.