Агенция Ню Импрес ООД


Информационна, изследователска, издателска, консултантска, ПР-връзки с обществеността, реклама и маркетинг, организиране на специални събития, представителство и друга търговска дейност.