Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин


Цели на организацията:да съдейства за укрепване на икономическото развитие на региона да насърчава заетостта да работи за развитие на капацитета на държавния,частния и нестопанския сектор