Агенция за преводи Комтранс


Преводи на компютърна литература, документации на програмни продукти, ръководства за потребителя, статии; съдържание на web страници; текстове с икономически и общ характер.