Агенция за консултация и подпомагане на бизнеса Ес Ем Груп


АКПБ ЕС ЕМ ГРУП притежава опит в реализиране на проекти свързани с покупко продажба на фирми. Сливане и поглъщане. Изкупуване на фирми пред фалит и саниране на фирми в тежко финансово състояние.
Сериозен опит и познания по всички проекти свързани с процеса на присъединяване в ЕС. Предприсъединителни фондове , европейски програми, изисквания.