Агенция Вавилон


Лицензирана Агенция "Вавилон" предлага над десет вида дейности, включително търсене и предлагане на работа, подбор на персонал, курсове и обучение в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма, недвижими имоти, кредити, консултантски услуги, застраховки и др.