Агенция Барс 3 ООД


Агенция Барс 3 ООД - град Пловдив | Услуги

Охранителна фирма ” Барс ” е създадена през 1991 година. Дейността и е насочена в няколко основни области -  физическа охрана, видеомониторинг, СОТ – охрана наобекти, терени, движимо и недвижимо имущество, физически лица, мероприятия, високопоставени личности, официални делегации.  Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп, домофонни системи, структурно окабеляване.