Автошкола Панайотов


Автошкола Панайотов предлага шофьорски курсове за каъегории В и С в град Русе. Мисията ни е да поставим добрите основи, с които обучаваните да станат уверени и безопасни шофьори.