Автотранс септември 98 ЕООД


  Фирмата се занимава с товарни превози в страната и чужбина, специализирани превози на тръби и трупи.