Автомагистрали Хемус АД


Фирмата се занимава със строителство на пътища, пътни съоръжения, автомагистрали и аерописти. Извършва и ремонти. Осигурява пътна помощ, занимава се с търговска и външноикономическа дейност, инженеринг, като въвежда и екологични технологии в асфалтовото производство.