Аб - 20 ООД


Проучване и проектиране за жилищно, културно-битово, здравно и промишлено строителство, териториално устройство, градоустройство, комуникации, благоустрояване и техническа инфраструктура, геодезическа дейност.