Абиликс ООД


"АБИЛИКС" ООД предлага професионален уеб дизайн, разработка и внедряване на софтуерни продукти. От стартирането на дейността си през 2000 година, до този момент, фирмата се е специализирала в разработването на уеб базирани приложения и различни видове софтуер по поръчка - системи за следене и управление на производствените процеси, системи за автоматизация, системи за управление на връзките дистрибутори и други.