Абел - Транс ООД


Международен автомобилен транспорт и спедиция. Регулярни релации - Германия, Франция, Бенелюкс, Англия, Дания, Румъния, Турция, Гърция. Изпълнение на проекти за международен автомобилен и комбиниран транспорт по релация Европа - България, Гърция, Турция.