АББ Контрол ООД


Производство на детайли и модули в областта на ниско волтовата апаратура. Директен вносител на апарати за ниско напрежение и инсталационни материали на концерна Асеа Браун Бивери.